skip to Main Content

Denominació social: Berta Armengol Freixes
Domicili social: Carrer Balmes 129bis, 3r 2a, 08008 de Barcelona
NIF: 46149775E
Telèfon de contacte: 618 91 98 34
Correu electrònic: administracio@armengolfreixes.com

El prestador, des d’ara ARMENGOL FREIXES, és el responsable del lloc web i posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén complir les obligacions establertes a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris respecte de quines són les condicions d’ús d’aquest web.

Contingut i ús

ARMENGOL FREIXES es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de posar-ho en coneixement dels usuaris. Serà suficient la publicació de la nova informació al nou web.

El lloc web pot utilitzar cookies per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. Per a més a informació, consulteu la nostra política de cookies.

Responsabilitat

ARMENGOL FREIXES s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

En cas que des del lloc web es fessin constar enllaços o hipervincles a altres llocs web, ARMENGOL FREIXES no exercirà cap control respecte d’aquests altres llocs webs, ni dels seus continguts. ARMENGOL FREIXES no assumirà cap responsabilitat per aquests altres continguts, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquests altres llocs webs. La inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb aquestes entitats connectades.

Conforme el que preveuen els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, ARMENGOL FREIXES prega que si l’usuari detecta en aquests altres llocs webs algun contingut il·lícit o immoral, ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web, per tal de col·laborar de forma activa a la seva retirada o bloqueig.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. Pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, ARMENGOL FREIXES no es fa responsable de causes de força major, catàstrofes naturals o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i de contingut de la pàgina web, el seu disseny gràfic i codi font són titularitat d’ARMENGOL FREIXES. En queda prohibida la seva reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts d’aquest lloc web, excepte previ consentiment per escrit de la seva titular. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part d’ARMENGOL FREIXES serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, texts i/o gràfics aliens a ARMENGOL FREIXES que poguessin aparèixer al nostre lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són els responsables de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir respecte d’aquells.

ARMENGOL FREIXES autoritza que tercers puguin redirigir directament els continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir a aquest lloc web, excepte es faci en cas de difamar, injuriar o proporcionar informació no veraç respecte del lloc web o de la seva titular.

Política de privacitat i protecció de dades

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem a tots els usuaris d’aquest lloc web que facilitin o hagin de facilitar les seves dades personals que aquestes seran incorporades en un fitxer titularitat d’ARMENGOL FREIXES.
Els usuaris d’aquest lloc web accepten que les seves dades personals siguin tractades per part d’ARMENGOL FREIXES amb les següents finalitats:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials estaran relacionades amb els serveis i els productes oferts per ARMENGOL FREIXES, o per tercers col·laboradors. Aquests tercers col·laboradors en cap cas tindran accés a les dades personals dels usuaris, tret de consentiment previ per part d’ells.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs o peticions formulades pel usuaris a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en aquest lloc web.
  • Enviar el butlletí de notícies de la pàgina web.

ARMENGOL FREIXES informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i que sempre que s’haguessin de cedir, es demanaria prèviament el consentiment exprés i informat dels usuaris.

ARMENGOL FREIXES informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i que sempre que s’haguessin de cedir, es demanaria prèviament el consentiment exprés i informat dels usuaris.

ARMENGOL FREIXES garanteix a l’usuari l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes previstos per la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’usuari podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa al correu electrònic adminsitracio@armengolfreixes.com, juntament amb una còpia del seu DNI.

ARMENGOL FREIXES ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats. ARMENGOL FREIXES no es fa responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’ARMENGOL FREIXES. Malgrat les precaucions empreses per ARMENGOL FREIXES, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses en el formulari, exonerant ARMENGOL FREIXES de qualsevol responsabilitat relativa a aquests aspectes. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

ARMENGOL FREIXES no ven, ni lloga, ni presta, ni facilita les dades d’aquest fitxer a tercers, amb l’excepció de quan es facilitin a empreses com Google, Yahoo!, Google Places, Facebook, Twitter i altres agregadors, sempre que sigui indispensable per realçar la correcció del servei ofert. ARMENGOL FREIXES no controla ni respon de l’ús que aquests portals facin de les dades de l’usuari. Tots i cadascun dels membres d’ARMENGOL FREIXES mantindran la confidencialitat de les dades personals indefinidament.

ARMENGOL FREIXES gestiona i manté aquestes dades personals com a mitjà per atendre les consultes efectuades, realitzar estudis estadístics i mantenir informat a l’usuari, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre canal de comunicació.

Dret d’exclusió

ARMENGOL FREIXES es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d’ús aquí recollides.

Acceptació i consentiment, generalitats

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part d’ARMENGOL FREIXES, en la forma i per a les finalitats indicades en el present avís legal.

ARMENGOL FREIXES perseguirà l’incompliment de les condicions aquí establertes, així com qualsevol ús indegut del portal, exercint totes les accions civils i penals que corresponguin.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre ARMENGOL FREIXES i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Back To Top