skip to Main Content

Tenim experiència en tot tipus de procediments penals.

Tipologies delictives

Delictes contra la persona, contra la integritat moral, contra la llibertat, contra la indemnitat i llibertat sexuals, contra el tràfic de persones, contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i a la inviolabilitat del domicili, contra l’honor, contra les relacions familiars, contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic, contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social, contra els drets dels treballadors, contra els drets dels ciutadans estrangers, contra l’ordenació del territori i l’urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient, contra la seguretat col·lectiva, contra la seguretat vial, contra la salut pública, falsedats, contra l’Administració Pública, contra l’Administració de Justícia, contra la Constitució, contra la comunitat internacional.

Fases i tipus d’assessorament

Oferim l’elaboració de dictàmens jurídics, la interposició de querelles o denúncies, la defensa al detingut davant de la comissaria o del jutjat de guàrdia, la defensa o l’acusació en procediments judicials de tot tipus i davant de qualsevol tribunal nacional, la realització de judicis, de procediments en fase d’execució penal i l’assessorament penitenciari en els casos de compliment de condemna, així com procediments d’extradició, cancel·lació d’antecedents, defensa de la persona jurídica, i defensa i representació davant del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Back To Top