skip to Main Content

Pla de xoc del Consell General del Poder Judicial pel funcionament de l’Administració de Justícia després de l’estat d’alarma

En el context de la crisi COVID, l’Administració de Justícia ha estat una de les grans perjudicades, ja que ha quedat pràcticament aturada durant l’estat d’alarma. Sorpèn que el poder judicial, un dels tres pilars d’un estat social i democràtic de Dret, pugui quedar paralitzat. De fet, podem dir que el poder legislatiu tampoc ha funcionat, sinó que exclusivament l’Estat ha operat amb el poder executiu, a cop de decret. La paralització de l’Administració de Justícia planteja ara el repte enorme d’organitzar la represa de l’activitat, amb el preceptiu compliment de totes les normes de seguretat i higiene per evitar el contagi.

Ja fa unes setmanes que el Consell General del Poder Judicial (d’ara endavant, CGPJ) proposa mesures de reforma legislativa amb el prext d’agilitzar el sistema judicial. Amb aquesta finalitat, el CGPJ va publicar un primer paquet de mesures, denominat Pla de Xoc, com a proposta per organitzar aquest retorn a la “normalitat” judicial. La majoria de les mesures suposen una reforma substancial i excedeixen molt de les necessitats organitzatives directament generades per la crisi sanitària. Aquest primer document preveia en matèria penal i penitenciària moltes mesures que suposaven una retallada dels drets fonamentals dels ciutadans inadmissible en un estat social i democràtic de Dret, a part de contràries a la Constitució. Entre moltes d’altres, destaquem les que s’havien previst als números 4.6 i 4.11 del document de mesures en matèria penal i al número 5.1 del bloc de mesures relatives als col·lectius vulnerables en matèria penitenciària.

Aquesta setmana, el CGPJ ha publicat una segona versió del document de Pla de Xoc i ens congratulem que aquelles propostes que al nostre parer eren les més lesives de drets fonamentals hagin estat suprimides, ateses les crítiques que havien rebut. No obstant això, encara es mantenen intactes les mesures dels números 4.2, 4.5, 4.11 i 4.13, i se n’han plantejat de noves, als números 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18. S’haurà de veure si algunes d’aquestes propostes són adoptades finalment pel legislatiu, o més ben dit per l’executiu, abans de poder analitzar la fotografia del sistema judicial que es pretén dissenyar per després de la crisi.

Us deixem aquí l’enllaç al document per facilitar-vos-en la consulta: segona versió del Pla de Xoc del CGPJ.

Back To Top